DOSTĘPNE  STRONY  WCAG

Firma OPEN SYSTEM specjalizuje się w usługach związanych z realizacją projektów dostępnych stron WWW dla podmiotów użyteczności publicznej. Wspólnie z Urzędem Gminy Pruszcz opracowaliśmy i wykonaliśmy stronę WWW zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 848. Strona została wykonana w oparciu o szablon Joomla i posiada system CMS, który umożliwia administratorowi edycję oraz wprowadzanie dowolnych treści.

W ramach prac dla Urzędu Gminy Pruszcz wykonaliśmy; dostępną stronę internetową, deklarację dostępności, dostosowanie treści i kontentu do wymagań WCAG, import wszystkich danych z wcześniejszej wersji strony, konfigurację i publikację strony. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące realizacji dostępnej strony internetowej lub szkolenia z zakresu WCAG prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy także do odwiedzenia strony Gminy Pruszcz.

Oferowane usługi:

strony zgodne z WCAG 2.0 i 2.1

projektujemy i wykonujemy dostępne strony internetowe oparte o CMS Joomla!

audyty dostępności

oferujemy audyty dostępności stron internetowych wraz z opracowaniem deklaracji dostępności strony WWW

szkolenia z zagadnień dostępności

prowadzimy szkolenia z zakresu wymagań WCAG, każdy kursant otrzymuje materiały szkoleniowe

support i wsparcie techniczne

oferujemy hosting i wsparcie techniczne dla wykonanych przez naszą firmę stron opartych o wymagania WCAG

WCAG - aspekty prawne

Podstawą prawną dla wprowadzenia wymagań o dostępności cyfrowej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016. Dokument zawiera i określa istotne wytyczne w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Szereg przepisów polskiej ustawy o dostępności cyfrowej to wprost zapisy wynikające z implementacji prawodawstwa unijnego. WCAG to zbiór dokumentów opublikowany przez WAI (Web Accessibility Initiative) zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Są one ustanawiane przez międzynarodowe Konsorcjum WWW (W3C). Od 15 października 2012 roku wytyczne WCAG w wersji 2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.

Od 4 kwietnia 2019 roku podmioty oraz instytucje użyteczności publicznej zobowiązane są do zapewnienia dostępności swoich stron WWW. W praktyce dostępność strony WWW oznacza, że można z niej korzystać na dowolnym systemie klienckim, na urządzeniu dowolnego typu, z dowolnego rodzaju połączenia, bez względu na stopień dostępności swoich zmysłów.

Polskie prawo

Pierwsze kroki dotyczące dostosowania rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych do światowych standardów w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych starszych i niezamożnych sięgają 2012 r. Wówczas to w Dzienniku Ustaw 16 maja 2012 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności, stanowiące ważny krok do uporządkowania rządowej infrastruktury informatycznej. Podstawą w prawie krajowym jest Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 848.

Czym jest dostępna strona WCAG

Podstawą jest dążenie do zachowania czterech głównych zasad, których spełnienie daje pewność, że osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, korzystające bądź niekorzystające z narzędzi wspierających, i ułatwiających im dostęp do informacji w postaci elektronicznej, będą mogły dotrzeć do prezentowanych w Internecie informacji i skorzystać z oferowanych usług. Kryteria te opisane są dokładnie w Wytycznych dla dostępności treści internetowych. Szczegółowy wykaz obowiązujących kryteriów sukcesu znajduje się w załączniku do Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Do 2020 roku, wszystkie strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. W nowej ustawie przewidziano kary za brak dostępności stron internetowych, których suma może wynieść nawet 20 000 złotych.

Zapraszamy do kontaktu

Tadeusza Czackiego 17/4, 85-138 Bydgoszcz

NIP 953 231 18 92

+48 723 300 576

+48 509 643 555

 

EF4 JOOMLA-MONSTER FRAMEWORK DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. onBeforeCompileHead event END